Snart kan myke trafikanter ta disse i bruk. (Foto: Kjell Wold)Snart kan myke trafikanter ta disse i bruk. (Foto: Kjell Wold)

Det inkluderer også flotte benker langs de to nye gang-/sykkelvegene på hver side av fire-felten mellom Tamburgata og Telthusgata.

730 meter med ny fire felts fv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate blir ikke bare en ny bygate for biler og busser, men også en viktig tilvekst for alle typer myke trafikanter.

Denne hører ikke med til nytt møblement langs vegen. (Foto: Kjell Wold)Denne hører ikke med til nytt møblement langs vegen. (Foto: Kjell Wold)

Mye beplantning, vakker steinsetting og mange benker skal også bidra til å gjøre avenyen til mer enn bare en tradisjonell transportåre. Den skal også bli en opplevelsespromenade.