Det gir en innsparing i årlig forbruk på 8.000-10.000 kilowattimer(kWh)

Fullt lys hele natta ved denne fotgjengerkryssingen. (Foto: Kjell Wold)Fullt lys hele natta ved denne fotgjengerkryssingen. (Foto: Kjell Wold)

–Bruken av LED-teknologi i lysarmaturen langs den nye fv. 282 gir allerede en besparelse på om lag halvparten av wattforbruket i forhold til ordinært gatelys, forteller elektroansvarlig Ottar Bjørnstad i Statens vegvesen.

Gatelyset langs den om lag 725 meter lange, nye fire felts vegen skal dimmes ned i sju timer hver natt – fra 23.00 til 06.00.

Av trafikksikkerhetshensyn blir lyset ved den nye fotgjengerkryssingen i Tamburgata ikke redusert på natt. Her opprettholdes samme lysstyrke som normalt gjennom hele natta.

Utstyret til natte-dimmingen av gatelyset langs nye Bjørnson vil være på plass om kort tid og i bruk før nyttår.