Natt til tirsdag 17. oktober og natt til onsdag 18. oktober blir trafikken i Tamburgata noe redusert på grunn av innsnevret vegbane.

Krysser Tamburgata med kabelgrøft

Men Tamburgata blir ikke stengt som følge av arbeidene som starter mandag kveld 16. oktober klokken 21.00 og skal være avsluttet tirsdag morgen 17/10 klokken 06.00

Her skal det legges kabelgrøft fra Shell til P-plassene bak Torgeir Vraas plass. (Foto: Kjell Wold)Her skal det legges kabelgrøft fra Shell til P-plassene bak Torgeir Vraas plass. (Foto: Kjell Wold)

Arbeidene med graving av kabelgrøfter skal neste uke gå fra Shellstasjonen og over til parkeringsplassen bak Torgeir Vraas plass.

To netter på rad

Første natten(mellom mandag og tirsdag) graves det ut til midtrabatten fra Shellstasjonen. Påfølgende natt graves det videre over til p-plassen bak Torgeir Vraas plass.

Trafikken ut og inn Tamburgata vil bli manuelt dirigert under de nattlige gravearbeidene.