Denne gangen er det avkjøringsfeltet inn mot Strømsø senter og Drammenshallen østfra(fra Telthusgata) som blir stengt.

Endret adkomst til Strømsø senter og Drammenshallen

Grunnen til omleggingen er at en må flytte tung sikring inn mot eksisterende fv. 282 på strekningen på grunn av arbeidene med de to nye feltene på sørsiden av dagens veg.

Avkjøringsfeltet østfra (fra Telthusgata) inn til Strømsø senter og Drammenshallen stenges snart. Avkjøringsfeltet østfra (fra Telthusgata) inn til Strømsø senter og Drammenshallen stenges snart.

Stengingen av avkjøringsfeltet inn Knoffs gate østfra, fører til endret adkomst til Strømsø senter og Drammenshallen for de som kommer enten fra Holmenbrua og Strømsbrua eller for de som kommer fra Rundtom og Bangeløkka.

Skiltet omkjøring

–Denne omkjøringen blir varslet godt med skilt fra begge kjøreretninger, forteller byggeleder Thomas Holst. De som kommer fra Holmenbrua og Strømsøbrua blir ledet inn Tordenskioldsgate og videre ned Knoffs gate hvis de skal til Strømsø senter eller Drammenshallen.

For trafikken vestover fra Rundtom og Bangeløkka inn mot byen blir det skiltet omkjøring inn Collets gate og videre i Schwartz gate fram til Strømsø senter og Drammenshallen.

Samme som før i Knoffs gate

Trafikken fra dette området i Knoffs gate ut i Bjørnstjerne Bjørnsons gate får samme kjøremønster som i dag. Her kan bilister svinge både til venstre og høyre eller alternativt kjøre rett fram i krysset Knoffs gate/Bj. Bjørnsons gate.

Austadgata blir også stengt for utkjøring i Bjørnstjerne Bjørnsons gate i forbindelse med denne omleggingen. Situasjonen blir slik inntil prosjektet legger trafikken over på de nyetablerte feltene på nyåret 2018.

Stengingen av avkjøringsfeltet i Bjørnstjerne Bjørnsons gate østfra(fra Telthusgata)mot Strømsø senter og Drammenshallen blir kunngjort igjen om noen dager når eksakt dato for denne omleggingen er bestemt.