Strekningen av Knoffs gt. som stenges er mellom Bjørnstjerne Bjørnsonsgt og innkjøringen til P-plass ved Drammenshallen.

Det skyldes omfattende gravearbeider i området i forbindelse med utvidelsen av Bjørnstjerne Bjørnsons gate fra to til fire felt.

Åpner Austadgata

Krysset med Knoffs gate stenger helt i tidsrommet 21.00 torsdag kveld 17. august til mandag morgen den 21. august klokken 05.00.

For trafikken til og fra Strømsø senter og idrettsanleggene blir Austadgata åpnet for trafikk inn fra fv. 282 fra torsdag kveld til lørdag kveld. Normalt er det bare trafikk fra Austadgata og ut i Bj. Bjørnsons gate mot øst i retning motorvegbrua.