70 nye lønnetrær plantes ut (Foto: Kjell Wold)70 nye lønnetrær plantes ut (Foto: Kjell Wold)

Lønnetrærne mellom vegbanen og gang-/sykkelvegen på hver side av firefelten mellom Tamburgata og Knoffs gate skal nå byttes ut.

Dårlig rotkvalitet på de amerikanske lønnetrærne som ble plantet ut i fjor er årsaken til at de nå skiftes ut med nye trær.

Omplantingen er alt godt i gang og trolig ferdig til påske. (Foto: Kjell Wold)Omplantingen er alt godt i gang og trolig ferdig til påske. (Foto: Kjell Wold)

Utplantingen skjer fra gangvegen, men akkurat forbi stedet der det plantes, må vegen snevres inn til ett felt. For å unngå kø- og andre trafikkproblemer jobbes det kun fra 09.00 til 14.00.

Arbeidet startet mandag denne uka. Torsdag var omplantingen kommet så langt, at entreprenøren Isachsen Anlegg AS med stor sikkerhet kan si at arbeidet sluttføres innen påske.