Men det er slikt som dessverre kan skje når større veganlegg er under bygging. To personer ble delvis begravd av jordmasser. Brannvesenet rykket raskt ut og fikk båret de skadde ut.

Brannvesenet deltok

Brannmannskapene var på stedet få minutter etter at ulykkesøvelsen ble varslet. I løpet av en drøy halv time var de to vegarbeiderne brakt ut og tatt under behandling.

Etterpå ble øvelsen evaluert i fellesskap mellom byggherren Statens vegvesen, entreprenøren Isachsen Anlegg AS og Drammen interkommunale brannvesen.

Kan bli alvor

Øvelsen var nyttig og realistisk var alle enige om. Også at det alltid er ting å rette på og forbedre under en alvorlig hendelse. Det gjelder både varslingsrutiner og opptreden på skadestedet.

For neste gang noen lignende skjer kan det være alvor.