Knoffs gate krysset - så tett lå Tangensporet på gamle Bjørnson. (Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv) Knoffs gate krysset - så tett lå Tangensporet på gamle Bjørnson. (Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv)

Bli med på en historisk vandring langs det gamle Tangensporet rett på sørsiden av «gamle Bjørnson».

Jernbanelinjen som nå er historie var nemlig en god «følgesvenn» til Bjørnstjerne Bjørnsons gate de første 60 årene av gatas liv.

Norges Statsbaner (NSB) og godslinjen Tangen-sporet fulgte Bjørnstjerne Bjørnsons gate side om side - på sørsiden - fra godsterminalen i Nybyen til Tangenkaia to kilometer lenger øst.

Tangensporet langs Museumsparken - før Bjørnson kobles til Konnerudgata. (Foto: Drammen Byarkiv)Tangensporet langs Museumsparken - før Bjørnson kobles til Konnerudgata. (Foto: Drammen Byarkiv)

Nabo til idrett og industri

På sin vei passerte den gamle godslinjen Museumsparken, Drammen gymnas (nå videregående) Marienlyst friidrettsbane, Drammenshallen fra 1970-tallet og videre forbi industri- og forretningsgårder som Drammen meieri, Automobilkompaniet og flere fram mot Bangeløkka.

Her krysset jernbanesporet for godstog først Bjørnstjerne Bjørnsons gate og siden Tollbugata nær Rundtom - før linjen endte ved en stor godsterminal nede på Tangenkaia bak de store terminalbyggene som fortsatt ruver ytterst mot fjorden.

Marienlyst før 1970. (Foto: Drammen byarkiv)Marienlyst før 1970. (Foto: Drammen byarkiv)

Få spor tilbake

Sporene etter jernbanesporene er snart nesten helt borte. Det er få år siden de siste jernbaneskinnene fra terminalen på Tangen ble auksjonert bort.

Den delen av Bjørnstjerne Bjørnsons gate som nå er blitt utvidet til fire felt hadde bare en rekke av store bjørketrær igjen som minne etter forhøyningen der Tangensporet en gang lå.

Telthusgata og gamle Dammen meieri. (Foto: Drammen byarkiv)Telthusgata og gamle Dammen meieri. (Foto: Drammen byarkiv)

Fra Bjørnson til Dr. Hanstein

På 1980-tallet ble det gamle Tangen-sporet langs gamle Bjørnson lagt ned og erstattet av et nytt. Det nye Tangensporet gikk direkte fra jernbanestasjonens østover langs Doktor Hansteins gate ned til Gyldenløves plass og brygge og videre sjøsiden ned til Tollbukaia.

Knoffs gate før 1954. (Foto: Drammen byarkiv)Knoffs gate før 1954. (Foto: Drammen byarkiv)

Vi har gravd litt i fotoarkivene til Drammen byarkiv og Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek i Oslo og funnet noen gamle og høyst fascinerende spor etter det første Tangensporet. De viser en by i rivende utvikling og stor forvandling.

En av 14, men skiller seg nå ut

Bjørnstjerne Bjørnsons gate har på noen få tiår gått fra å være en industri-bakgate til å bli en hovedferdselsåre gjennom Drammen på sørsiden av elva.

Tangenkaia lenge før bruene. (Foto: Drammen byarkiv)Tangenkaia lenge før bruene. (Foto: Drammen byarkiv)

Bjørnstjerne Bjørnsons gate er blitt en vakker alle – eller aveny om du vil. Det er visstnok 14 Bjørnstjerne Bjørnsons gater i norske byer – MEN bare en av sitt slag som den i Drammen