Nye Bjørnson i Dammen papirløst planlagt, prosjektert og bygd. (Foto: Kjell Wold)Nye Bjørnson i Dammen papirløst planlagt, prosjektert og bygd. (Foto: Kjell Wold)

–Vi har planlagt, prosjektert og bygd vegprosjektet etter en såkalt modellbasert metode. Det vil si at alt har foregått digitalt - på pc og Ipad - uten tradisjonelle tegninger, forteller prosjektleder Tom Hedalen

–Det har passet utmerket til et komplisert vegprosjekt midt i en by med mye infrastruktur også i bakken, sier byggeleder Thomas Holst.

Å planlegge, prosjektere og bygge et slikt vegprosjekt modellbasert og full-digitalt har betydd en klar effektivisering av prosjektet.

–Det er også noe av grunnen til at Bjørnson-prosjektet i Drammen både ble bygd raskere og billigere enn opprinnelig forutsatt. Og det til tross anleggsvirksomhet midt i sentrum av Drammen mens trafikken passerte gjennom hele byggeperioden på halvannet år, forteller Hedalen.

Bedre oversikt over infrastruktur i bakken modellbasert. (Foto: Kjell Wold)Bedre oversikt over infrastruktur i bakken modellbasert. (Foto: Kjell Wold)

Leder for prosjektavdelingen i Statens vegvesen Region sør, Ingunn Foss, spurte på et tidlig stadium om Bjørnson-prosjektet i Drammen kunne skje modellbasert.

–Det sa vi ja til og seksjonsleder for plan og prosjektering i Buskerud Amund Lundqvist og hans folk satte i gang prosessen med modellbasert styring under planleggingen for noen år til bake, forteller Tom Hedalen.

–Under byggingen av ny fire felts Bj Bjørnsons gate i Drammen fra våren 2017 til høsten 2018 har vi vært i tett dialog med Drammen kommune og andre parter på infrastruktur for å få en raskest og best mulig gjennomføring. Det har fungert bra, sier Thomas Holst.

Bj. Bjørnsons gate, raskere, billigere og bedre modellbasert. (Foto: Kjell Wold)Bj. Bjørnsons gate, raskere, billigere og bedre modellbasert. (Foto: Kjell Wold)

Og når entreprenøren Isachsen Anlegg AS også har tatt til seg det modellbaserte verktøyet på en god måte, har samarbeidet i anleggsfasen også fungert veldig bra og effektivt, sier prosjektleder Tom Hedalen.

Hedalen er også prosjektleder for et annet kommende storprosjekt i Drammen, ny Holmenbru. Det blir også planlagt, prosjektert og bygget papirløst – med det digitale modellbaserte verktøyet Statens vegvesen nå tar mer og mer i bruk på større vegprosjekter.

Det heldigitale og modellbaserte vegprosjektet er på samme måte også overlevert drift- og vedlikeholdsavdelingen papirløst