Saken om det spennende og nyskapende FOU-prosjektet ble behørig dekket i lokal dagspresse og nasjonal fagpresse, da prosjektet ble presentert av Statens vegvesen i begynnelsen av januar i år.

Oppdaget i bygg.no

En ukrainsk journalist i det internasjonale fagtidsskriftet Landscape and Architecture Magazine, fanget opp saken via bygg.no. Og etter at regnbed-prosjektet i Drammen på fv. 282 ble presentert på prosjektets nettside.

God PR for Vegvesenet og Drammen

Nå er artikkelen om vegvesen-prosjektet i Drammen presentert i den ukrainske utgaven av det internasjonale fagtidsskriftet over hele tre sider. Artikkelen er illustrert med en rekke bilder og tegninger fra Drammensprosjektet