Arbeidene vil pågå i tidsrommet 21.00 tirsdag til 06.00 onsdag morgen. En del av midtrabatten mellom kjørebanene i Bjørnstjerne Bjørnsons gate mot Konnerudgata tas også bort.

Rundkjøringa i Tamburgata ved fv. 282 forsvinner til ukaRundkjøringa i Tamburgata ved fv. 282 forsvinner til uka

Malt minirundkjøring

Koblingen mellom Bjørnstjerne Bjørnsons gate og Tamburgata vil dermed fortsatt ha funksjon som rundkjøring, men med en betydelig mindre sentraløy. Den vil kunne være markert med vegmaling

Når fv. 282 åpnes for trafikk i fire felt fra Tamburgata til Telthusgata etter planen en gang sent på høsten 2018, vil Tamburgata bli helt stengt.

Trafikken dirigeres forbi

Trafikken fra Bjørnstjerne Bjørnsons gate inn til Tordenskiolds gate vil da bli ledet inn Blichs gate mellom P-huset og Kiwi.

Mens disse arbeidene pågår natten mellom 24. og 25. oktober vil trafikken blir dirigert manuelt forbi vegarbeidsområdet.