Arbeidene med den nye delen av fv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate har kommet lengst mellom Telthusgata og Knoffs gate.

Oppbyggingen av vegkroppen her nærmer seg gradvis nivået på eksisterende gate. Foruten rekken av plantekasser på hele strekningen legges det også fundamenter til belysning og skilting.

Fram mot nyttår skal vegen bygges opp slik at de første lagene med asfalt etter planen kan legges før nyttår. Trafikken skal etter planen flyttes over på de to nye feltene på sørsiden av eksisterende veg en gang tidlig i 2018.