Resten av jobben vil skje kommende natt. Det legges trekkerør for kabler på kryss av Bjørnstjerne Bjørnsons gate.

Selve kablene blir lagt senere, men rørene som kabler/ledninger skal trekkes i legges nå. Det kalles føringsveier/trekkerør for kabler.

Graving av kabelgrøfter i krysset med Tamburgata fortsetter til natten. (Foto: Kjell Wold)Graving av kabelgrøfter i krysset med Tamburgata fortsetter til natten. (Foto: Kjell Wold)

Forberedelser

Dette arbeidet gjør også at innkjøringen til Shell fra Bjørnstjerne Bjørnsons gate er stengt. Arbeidene som pågår nå er del av forberedelsene til senere omlegging av krysset ved Tamburgata.

Når alle nyetablerte trekkerør/føringsveier er klare vil de respektive kabelaktørene ta rørene i bruk ved å trekke kabler i de.

- Dette omfatter som regel også en del skjøtearbeider i deler av anlegget der man kobler nytt anlegg mot eksisterende, forteller byggeleder Thomas Holst i Statens vegvesen.

Tamburgata stenges senere

På sikt skal Tamburgata stenges helt og bygges om fra bilveg til gangs/sykkelveg og innlemmes i Strømsø torg.

Blichs gate blir åpnet mot Bjørnstjerne Bjørnsons gate. Omleggingen vil skje i samband med utvidelsen av fv. 282 fra Tamburgata til Telthusgata fra to til fire felt.

Dette kryssarbeidet vil bli varslet når oppstarten nærmer seg.