Midt på natten hadde trolig flere personer «moret seg» med å flytte arbeidsgjerder langs vegen ved å sette dem på tvers og dermed sperre den ene kjørebanen helt.

Heldigvis ble dette oppdaget hurtig av entreprenøren Isachsen før morgenrushet, og sperringen ble fjernet. MEN: dette kunne vært meget trafikkfarlig dersom et nattlig utrykningskjøretøy eller en annen bil hadde kommet på vegen i normal hastighet og truffet sperringene.

Sikringsgjerdene som brukes i forbindelse med arbeidene med å utvide gata fra to til fire felt er nemlig forholdsvis tunge. I tillegg er det lagt en del jobb i å flytte gjerdene til en sperret situasjon - noe som betyr at dette ser ut som en bevisst handling.

Derfor er det grunn til å anta at denne nattlige aktiviteten ikke har vært utført av en, men av flere personer. Entreprenøren vurderer å anmelde forholdet som både de og Statens vegvesen ser svært alvorlig på.

Det er nå andre gang på under tre måneder at dette har skjedd.