Deretter går det slag i slag med oppbygging av vegkroppen på strekningen fra Tamburgata til Knoffs gate og videre til Telthusgata.

Tamburgata får T-kryss

Det gjøres også forberedelser til gradvis omlegging av krysset ved Tamburgata inn mot Strømsø torg. Øya i rundkjøringa skal fjernes og krysset gradvis bygges om til et ordinært T-kryss. Dette arbeidet vil trolig starte i løpet av høsten.

Det meste av rør- og ledningsarbeidene er nå ferdig på hele strekningen Tamburgata-Telthusgata. Den nye trappa opp til inngangspartiet til Strømsø senter ut mot fv. 282 er nå også støpt ferdig.

Ny veg ved årsskiftet

Framdriften på veganlegget er i rute. Det betyr at de siste arbeidene med å ferdigstille de to nye feltene av fv. 282 vil pågå fram mot nyttår. Og at trafikken vil bli satt over på den nye vegen trolig en gang tidlig på nyåret.

Da blir dagens fv. 282 stengt for rehabilitering fram mot senhøsten 2018, før hele den nye fire felts vegen etter planen kan åpnes innen jul neste år.

Effektivt helgearbeid

For å få mest mulig effekt av vegarbeidet og gi minst mulig trafikkforstyrrelser vurderes det fortløpende om det er behov for flere intensive arbeidshelger utover høsten.

Det er det ennå ikke tatt endelig stilling til. Men om og eventuelt når det vil skje vil vi komme tilbake med mer informasjon om når det eventuelt blir aktuelt.

Oppstarten med å legge om krysset ved Tamburgata er ennå ikke helt avgjort, men mer eksakt informasjon også om dette vil vi komme tilbake til, så fort en mer konkret framdriftsplan er avklart