Utbedring av kantstein på nordsiden av Bj. Bjørnsons gate. (Foto: Kjell Wold)Utbedring av kantstein på nordsiden av Bj. Bjørnsons gate. (Foto: Kjell Wold)

Det er bearbeiding og tilpasning av kantstein ved to private avkjørsler mellom Knoffs gate og Langes gate.

Derfor er vestgående strekning innsnevret til ett felt på en kortere strekning. For å forenkle inn- og utkjøringen til disse to boligadressene blir kantsteinen gjort litt mindre avvisende.

Dette gjøres ved at den etablerte kantsteinen skjæres ned og overflaten blir bearbeidet på stedet for å få samme utseende som øvrig stein. Arbeidene blir ferdig på kort tid.