Omleggingen vil starte natten mellom mandag 25. og tirsdag 26. september. Grunnen til dette er utvidete arbeider med de to nye feltene av fv. 282 mellom Telthusgata og Knoffs gate på sørsiden av eksisterende fv. 282.

Trafikk omregulering Bjørnstjerne Bjørnsons gateTrafikk omregulering Bjørnstjerne Bjørnsons gate

Tungt autovern må flyttes

Det innebærer blant annet nødvendig flytting av tung sikring(rekkverk/autovern) lenger vekk fra anleggsområdet mot nord enn tilfellet er i dag.

Ny innkjøring til Drammenshallen og Strømsø senter

Ny innkjøring til Drammenshallen og Strømsø senter østfra vil bli skiltet fra to retninger:

Kommer du fv. 282 innover mot Strømsø sentrum fra Rundtom eller Bangeløkka ved motorvegbrua er det skiltet omkjøring til Drammenshallen og Strømsø senter inn til venstre via Collets gate og Schwartz gate.

Ned Knoffs gate

Kommer du over Holmenbrua og Strømsøbrua og skal inn mot Strømsø sentrum, må du svinge av til høyre inn Tordenskiolds gate og passere Strømsø kirke fram til Knoffs gate. Her svinger du til venstre ned Knoffs gate og krysser Bjørnstjerne Bjørnsons gate inn til Drammenshallen og Strømsø senter.