Rv. 282/fv. 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate, Telthusgata–Holmestrandveien

Formannskapet i Drammen kommune vedtok 17. november å legge ut reguleringsplanen for strekningen Telthusgata–Holmestrandsveien til offentlig ettersyn.

Frist for å komme med merknader er 15. januar 2016