Nye Leirpollskogen bru over Julaelva i Tana blir en 58 meter lang tospenns bjelkebru. I tillegg til ny bru, skal tilhørende veg på fylkesvegene 282 og 890 legges om.

Byggestart var høsten 2018, og brua med vegtilknytninger skal være ferdig høsten 2019.

Dagens Leirpollskogen bru er fra 1961 og er en 41,5 m lang bjelkebru i 2 spenn bygd. Brua har store skader og redusert bæreevne. Brua og strekningen fylkesveg 282 har mye tungtrafikk. Det er også krevende innkjørsel fra brua til fylkesveg 890 som går mot Tana bru og Båtsfjord/Berlevåg.