Brua ble åpnet for trafikk 1. oktober, og når hovedutvalgsleder Geir Ove Bakken i Finnmark fylkeskommune klipper snora, blir det offisielt. Med på feiringen blir også den nye Tana-ordføreren og regionvegsjef Turid Stubø Johnsen, sammen med skolebarn, bygdefolk og alle som har bidratt til brubyggingen.

Stål og betong

Den nye brua er bygd 12 meter oppstrøms for den gamle. Nye Leirpollskogen bru er 58 meter lang, og er en tospenns bru av stål og betong. Det har gått med 72 tonn stål og 63 tonn armering til brua.

I tillegg til selve brua, er bakken ned til brua hevet og krysset mot fylkesvei 890 mellom Tana og Båtsfjord/Berlevåg er utbedret.

Gammel og ny bru 

Brua Juovlajohka/Julelva knytter sammen bygda Austertana. Fylkesveg 8082 er også forbindelsen til Elkems kvartsittbrudd, og brua er derfor viktig for næringstransporten.

Den gamle brua ble bygget i 1961, men noe av underbygningen stammer fra en tidligere bru fra 1940-årene. Brua har store skader som ikke kan repareres og redusert bæreevne. Bredden er 4,5 meter, og brua er derfor for smal for lengre kjøretøy. Den nye brua er 7,5 meter bred og har avstand mellom rekkverkene på 6,5 meter.

Totalkostnadene for den nye brua er om lag 50 millioner kroner. Planleggingen startet i 2016, og det har vært lagt spesiell vekt på å ivareta hensynet til sjørøye- og laksebestanden i elva. Statens vegvesen har stått for planleggingen, i samarbeid med Tana kommune og NVE.

Byggerarbeidet startet i august i fjor. Anlegg Nord AS fra Alta har vært hovedentreprenør, og har utført grunn-, veg- og terrengarbeider. Alta Anlegg AS har utført selve bruarbeidet, mens finske Ruukki Construction Oy har levert stål. UUE Polar Pel AS har hatt arbeidet med peling og UE ElektroNor AS har ansvaret for EL.

Feirer med bygda 

Arrangementet på brua starter mandag klokka 11.30. I tillegg til taler, skal barn fra Austertana oppvekstsenter være med, og det blir allsang. Etter at seremonien er ferdig, er alle velkommen på kaffe og kake på Austertana oppvekstsenter.

Selv om brua er klar for bruk, gjenstår noen mindre arbeider samt at den gamle brua skal rives. I midten av november skal anlegget være helt ferdig.