Reguleringsplan for fylkesveg 282 Leirpollskogen bru ble vedtatt 15.06.2017.