Kart-Rosenkrantzgata-17-03-2016Endringer i Rosenkrantzgata vil ha konsekvenser for trafikken i gata, i bydelen Åssiden, og for trafikken i Drammen by. For at vi skal kunne belyse og vurdere alle konsekvensene, er derfor hele Åssiden bydel satt som planområde, selv om store deler av området ikke blir direkte berørt. (Kart: Hilde Strangstadstuen)

Vegvesenet skal lage en kommunedelplan med konsekvensutredning. Planen lager vi på oppdrag fra Buskerud fylkeskommune, som er vegeier, og i nært samarbeid med Drammen kommune. Strekningen vi skal planlegge, er fra Hamborgstrømtunnelen til kommunegrensen med Nedre Eiker.