Planforslaget

Planforslaget legges nå ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 04.04.–21.05.2019 på følgende steder:

Merknader

Eventuelle merknader sendes innen 21 mai 2019 til:

Kontakt

Har du spørsmål til planforslaget kan du ta kontakt med:
Tekniske spørsmål:

Planprosess:

(Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10. Planen blir utarbeidet etter § 12-3 og 3-7.)