Reguleringsplanen skal legge til rette for å erstatte eksisterende bru med en ny, og nødvendig opparbeidelse av tilstøtende veg. Planarbeidet vil ikke utløse krav om konsekvensutredning(KU). Planområdet:

Planområdet fv. 29 Einnuna bru

Innspill

Eventuelle innspill til oppstartsmeldingen sendes innen 17. august 2018 til

Kontakt

Spørsmål om prosjektet kan rettes til: 

Spørsmål om planprosessen kan stilles til: