Reguleringsplan for fv. 29 Einunna bru til offentlig ettersyn i tidsrommet 04.04.–21.05.2019.