3D-animasjon om ny Einunna bru på fylkesveg 29, i Alvdal og Folldal kommuner. 3D-animasjon laget av bruseksjon/Statens vegvesen