Formålet med reguleringsplanen var å legge til rette for gang- og sykkelveg og ny vegforbindelse. Reguleringsplanen ble vedtatt av Alvdal kommune og prosjektet ble ferdig bygget 2018.