Det skal bygges 250 meter med fortau langs fylkesveg 2 Kolåsveien i Son sentrum, fra Storgata i syd til Sagaveien ved Kiwi. Formålet er å bedre trafikantene for gående langs strekningen. Prosjektet omfatter i tillegg delvis ombygging av eksisterende veg i kryssområdene, samt rehabilitering av vann og avløpsledninger for Vestby kommune.

Planlagt oppstart av anleggsarbeidene er vinteren 2018/2019.