- Trafikksikkerheten for gående langs Kolåsveien skal bedres, sier Tore Steimoen, byggeleder i Statens vegvesen. Fra Storgata i syd til Sagaveien ved Kiwi, skal det bygges et fortau som er inntil 1,5 meter bredt og 250 meter langt. I tillegg skal krysset Løkkeveien/Kolsåsveien/Sagaveien bygges om.

Rehabilitering av vann- og avløpsledninger

Vann- og avløpsanlegget som ligger under Kolåsveien er gammelt og må skiftes ut.

- For å hindre at Kolåsveien må graves opp igjen på et senere tidspunkt, skal Vestby kommune skifte vann- og avløpsanlegget samtidig som Statens vegvesen etablerer nytt fortau langs Kolåsveien, sier Roger Berg, prosjektleder i Vestby kommune.

Utfordrende trafikkavvikling

-  Kolåsveien er smal og det er krevende å avvikle trafikken parallelt med så omfattende anleggsarbeid. Det gjør at framkommeligheten blir redusert, fortsetter Steimoen. 

Når for eksempel vann- og avløpsledninger, som ligger nedgravd i veien skal skiftes, er det ikke plass for kjøretøyer å passere og deler av Kolåsveien må stenges. Det vil være adkomst til eiendommene i Labobakken, Løkkeveien og den delen av Kolsåsveien som er stengt. Omkjøring for personbiler vil være via Sagaveien og Båtbyggerveien.

Omkjøringsveiene Sagaveien og Båtbyggerveien er smale og store kjøretøyer (> 3,5 tonn) vil ikke komme frem der. Det betyr at store kjøretøyer som skal til nord for arbeidsområde må kjøre inn fra E6 Vestby syd / Kryss 16 - Erikstadveien – Kolåsveien. Dette gjelder fra mandag den 23. september 2019.

- Vi ber trafikanter og beboere i området være ekstra oppmerksom mens prosjektet pågår, understreker Berg og Steimoen.

Når eksisterende kryss Løkkeveien/Kolsåsveien/Sagaveien skal bygges om er det i utgangspunktet nødvendig at Kolåsveien er helt stengt i en periode. - Vi jobber nå med å se på om vi kan opprettholde ett kjørefelt forbi kryssområdet i den perioden, sier Steimoen.

Arbeidstid

Anleggsarbeidene skal hovedsakelig foregå på dagtid mandag til fredag i tidsrommet kl. 07.00-19.00 fram til prosjektet skal ferdigstilles i løpet av sommeren 2020. I perioder blir det økt støy i området som følge av anleggsarbeidene.

Omlegging av bussruter fra mandag 23. september

I forbindelse med anleggsarbeidene legges bussrute 540 om og vil i anleggsperioden ikke kjøre via Son sentrum. Ny midlertidig linje 541 vil erstatte buss 540 mellom Son sentrum og Sonsveien / stasjon. Bussrute 540 vil på vei fra Store Brevik kjøre til høyre ved Tennisbanen, direkte til Deør skog og Sonsveien stasjon. På returen kjører bussen samme vei, på vei fra Sonsveien stasjon og Deør direkte til Store Brevik og videre til Moss. Fra Moss blir passeringstidene noen minutter senere på strekningen Moss bussterminal – Strømbråtenveien, og fra Sonsveien stasjon blir rutetidene endret på strekningen Strømbråtenveien – Moss bussterminal.

Ny midlertidig line 541 blir kjørt med minibusser og vil starte ved Son kulturkirke og stoppe ved Tømmeråsen og Son Torg før eksisterende holdeplasser i Kapellveien, Strømbråtenveien, Deørveien og Liabråten før Sonsveien stasjon. Retur samme vei.

Linje 541 blir kjørt i rushtidene, på dagtid og tidlig kveld mandag – lørdag frem til siste avgang fra Sonsveien stasjon kl. 20.03. Buss 541 korresponderer med nordgående tog til og fra Ås/Ski/Oslo. Etter kl. 20.30 mandag – lørdag og søndager/helligdager kjøres det ikke buss i Son sentrum, og nærmeste holdeplass for buss 540 er Strømbråtenveien.

Buss 541 vil ikke gi forbindelse sørover mot Store Brevik og Moss, og nærmeste holdeplass for Son sentrum blir Strømbråtenveien. Busslinje 545 kjører som normalt mellom Vestby, Hølen og Strømbråtenveien.

Velkommen til informasjonsmøte 26. september

Torsdag 26. september kl. 18.00 inviteres innbyggere og næringsdrivende i Son til informasjonsmøte om prosjektet, i kultursalen på Grevlingen skole og kultursenter. Representanter fra Vestby kommune, entreprenør Park og Anlegg AS og Statens vegvesen vil være tilstede på møtet.

Statens vegvesen og Vestby kommune beklager ulempene anleggsarbeidene medfører for beboere og trafikanter i området.

Statens vegvesen er byggherre på vegne av Vestby kommune og Akershus fylkeskommune og utførende entreprenør er Park og Anlegg AS. Prosjektet har en forventet totalkostnad på 21 millioner kroner som inkluderer blant annet entreprenørkostnader, grunnerverv, byggherrekostnader, prosjektering og usikkerhet.