Forslag til reguleringsplan for fv. 303 Seimsdalstunnelen var på offentleg høyring med høyringsfrist 26. november 2018. Planen vart vedteken av Årdal kommune 20. desember 2018.