Forslag til reguleringsplan for fv. 303 Seimsdalstunnelen var på offentleg høyring med høyringsfrist 26. november 2018.