Arbeidene med den nye rundkjøringen i Presterødkrysset vil etter planen vare til slutten av juni, men Presterødbakken/Valløveien vil være åpen for trafikk i begge retninger.

Den nye gang- og sykkelveien på sydsiden av fylkesveg 311 Valløveien åpnes for bruk 9. april. Den vil krysse Presterødalleen og gå inn i Sivveien og ned mot Tolvkanten og Kilen. Gang- og sykkelveien har nå grusdekke, men vil bli asfaltert samtidig med Presterødalleen i juni.

Det blir satt opp en bom på toppen av Sivveien slik at syklistene må redusere farten før de kjører ned Sivveien.

Grevinneveien er stengt i enden med bom ned mot Solkilen. Den kan åpnes med fjernkontroll slik at nødetatene kan komme gjennom. Grevinneveien blir kun åpnet når Åsenveien må stenges i perioder når det arbeides med den nye rundkjøringen i Presterødkrysset.

På grunn av vanskelige forhold for biltrafikken i rushtiden har VKT økt antall bussavganger. Bussene vil kunne passere sperringen i Presterødalleen.