For å ivareta fremkommelighet og sikkerhet for alle trafikanter, planlegges en rundkjøring med tre armer som erstatning for dagens kryss. Bussholdeplassene ved krysset vurderes oppgradert, og utforming av krysningspunkter for fotgjengere og syklister vil også bli vurdert.