Bystyret i Sandnes har i møte den 1.02.2016 gjort endelig godkjenningsvedtak vedrørende plan 2013138 – detaljregulering av gang- og sykkelveg langs Noredalen fra kryss med fv. 335 Lyngnesveien til Sporaland.