Lilleelvkrysset i Porsgrunn har vært en flaskehals i mange år. Målet med ny veg fra Gimlevegen til Augestadvegen er å gjøre de trafikale forholdene gjennom Porsgrunn bedre. Dette innebærer framkommeligheten for kollektivtrafikken, myke trafikanter så vel som næringstransporten. I tillegg vil trafikksikkerheten også bli bedret ved at jernbanekryssinger i plan fjernes.

Prosjektet er det største enkeltprosjektet i Bypakke Grenland sammen med rv. 36 Skyggestein- Skjelbredstrand.