Filmen viser planstrekningen fra Beha-kvartalet til rundkjøringen ved Hovengasenteret. 

 

Ny fylkesveg 32 gjennom Porsgrunn by begynner med en rundkjøring der hvor Lilleelvgate starter i krysset med Gimlevegen utenfor Behakvartalet. Herfra blir det laget ny veg langs Lilleelva. Den nye vegen flyttes litt nærmere jernbanen enn i dag. Rett før dagens krysning av jernbanen svinger den nye vegen til høyre i bru over Lilleelva.

På den andre siden av brua er vegen lagt på østsiden av jernbanesporet. Vegen legges i tunnel av betong på deler av strekningen. Innslaget for tunnelen er ved Grenmarsgate. Trafikken vil på denne strekningen ikke være synlig for bebyggelsen før tunnelen avsluttes rett før Ligata bru på Hovenga. På grunn av fundamentene til brua må tunnelen avsluttes før brua, mens vegen fortsetter under brua hvor den kobles inn på rundkjøringen ved Hovenga senter.

Krysset mellom Hovenggata og Dr. Munks gate blir stengt, det samme gjelder krysset mellom Hovenggata og Lilleelvgate.

Som erstatning for disse to kryssene lages det en ny rundkjøring ved Dr. Munks gate.