Kontraktarbeidene for totalentreprisen på prosjektet ved Lilleelvkrysset, fv. 32 Gimlevegen-Augestadvegen, er nå ferdig og AF Gruppen Norge AS kunne feire overrekkelsen uten fraværsskader under byggingen.

Øverst på mållisten

- Helse, miljø og sikkerhet står øverst på mållisten i prosjektet. Entreprenøren har hele tiden hatt fokus på HMS og jobbet systematisk med det i alle ledd av organisasjonen. Kontraktsmålet for skader uten fravær hadde en verdi på lavere enn tre, mens entreprenørens mål var null. Dette har de innfridd og da er det grunn til å feire, sier byggeleder i Statens vegvesen Nina Haugland.

Prosjektet er en del av Bypakke Grenland og ligger i Porsgrunn sentrum. Prosjektet er delt i to entrepriser; en totalentreprise og en utførelsesentreprise. De 150.000 timene gjelder for totalentreprisen som strekker seg fra Dr. Munks gate til Augestadvegen hvor det var AF Gruppen AS som signerte kontrakten i desember 2015.

Unik løsning 

Tunnelen som teller omtrent 400 meter er bygd på en helt spesiell måte. Den nye Hovengatunnelen ble bygd ved at vegger, gulv og tak ble støpt før massene i tunnelen ble gravd ut. Først ble det satt vanntett spunt som dannet veggene. Dette er plater av stål som er banket ned i jorden. Deretter ble det satt 2550 jetpeler som dannet bunnplaten til tunnelen. Jetpeler er betongsylindere som støpes under bakken uten behov for tradisjonell graving. Til slutt ble takplaten støpt på vanlig vis, før massene ble gravd ut. Denne måten å bygge på har krevd mindre byggeplass, samt at det er en skånsom metode for omgivelsene med tanke på støv og støy.

Jobber kontinuerlig med HMS

Prosjektet sammen med entreprenøren jobber kontinuerlig med HMS. Det er et fast tema i byggemøter, men også i form av egne møter med fokus på temaet, påminnelser i ulike kanaler om å stoppe opp og tenke før man skal utføre risikofylte arbeider og holdningsendringer hos ledelsen til de underleverandørene hvor det kun har skjedd mindre hendelser.

-Man kan aldri få godt nok fokus på HMS og det er viktig å markere de gode resultatene, avslutter Haugland.

Brede smil fra Kjell Nordbø i Statens vegvesen, Sverre Haugsvold i AF Gruppen AS og Ole-Sevrin Hjelle Eliassen i AF da de markerte 150.000 timer uten fraværsskade (kakeleverandøren gjorde en feil i antall timer på kaken). Brede smil fra Kjell Nordbø i Statens vegvesen, Sverre Haugsvold i AF Gruppen AS og Ole-Sevrin Hjelle Eliassen i AF da de markerte 150.000 timer uten fraværsskade (kakeleverandøren gjorde en feil i antall timer på kaken).