Det er tidligere meldt om oppstart av planarbeid for en del av denne strekningen. Fv. 332 Gravarsveien, Hanaveien og Julie Eges gate vil nå inngå i planleggingen av bussveien for hele strekningen mellom Ruten og Vatnekrossen.