Formålet med prosjektet er å regulere en høykvalitetsløsning for buss, slik at bussen skal kunne konkurrere med bil og dermed bidra til nullvekst i andel bilreiser - som igjen reduserer klimagassutslipp. 

Strekningen er litt over 2,5 kilometer, og går langs Julie Eges gate til Gravarsveien, Hanaveien og Skippergate, til Vatnekrossen.

Prosjektet har en kostnadsramme i Bymiljøpakken på 700 millioner kroner.