Planprogrammet beskriver hvordan vi skal utføre detaljplanarbeidet, mål for prosjektet, hva vi skal utrede og når vi skal være ferdige.