Sandnes bystyre godkjente 18.09.2017 detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei langs fv. 333 Espelandsveien fra Sviland til Bråstein.