Sandnes bystyre godkjente 18.09.2017 detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei langs fv. 333 Espelandsveien fra Sviland til Bråstein.

Sandnes kommune (24.05.2019): Godkjent endring av plan 2014111 - Flytting av planlagt mur langs fv. 333 Espelandsveien ved Bråsteinsvatnet