Prosjektet er et rassikringsprosjekt og samtidig nødvendig utbedring av en svært dårlig vegstrekning. Det skal bygges en ca 400 m lang tunnel forbi et smalt og svært sidebratt parti forbi Skreikampen, og det skal gjøres utbedring av en ca 600 m lang dagstrekning nord for tunnelen.