Fv. 33 har regional betydning som bindeledd mellom Gjøvik/Toten og Valdres samt nasjonal betydning for transport fra svenskegrensen i øst og mot Vestlandet.

Utbyggingsparsellene er en del av fv. 33 mellom Dokka i Land og Bjørgo (x E16) i Valdres. Parsellene har varierende standard. Det er ønsket å få en gjennomgående standard på hele strekningen Dokka–Bjørgo.