Reguleringsplanen ble vedtatt i 21. juni 2016 av Nord-Aurdal kommune.