Statens vegvesen skal lede bygginga av ny veg over Tonsåsen på vegne av Oppland fylkeskommune. Prosjektet har ei total kostnadsramme på ca. 280 millioner kroner, etter dagens kroneverdi. Rundt halvparten av dette skal finansieres ved hjelp av bompenger. Bygginga skal være ferdig i løpet av sommeren 2020.

Mer enhetlig standard fra 2020

Fylkesveg 33 har svært varierende standard mellom Dokka og Bjørgo. To parseller har blitt bygget ut før, men den delen som står igjen, er smal, svingete og har til dels svært dårlig bæreevne og dekke.

 - Fylkesveg 33 over Tonsåsen er en viktig forbindelse mellom Valdres og resten av Vestoppland. Vegen er også viktig for transport av varer og mennesker mellom Øst- og Vestlandet, sa lederen av komiteen for samferdsel og trafikksikkerhet i Oppland fylkeskommune, Anne E. Thoresen (AP), da hun deltok på anleggsstart-markeringa på Tonsåsen den 28. mai. – Fylkeskommunen har derfor prioritert denne strekningen høyt i gjeldende handlingsplan for fylkesveger i Oppland.

Glade ordførere

Ordføreren i Etnedal, Toril Grønbrekk, var veldig fornøyd da hun traff fylkeskommunen, Vegvesenet og entreprenør-firmaet den dagen anleggsarbeidet ble dratt i gang. Hun bekreftet at vegen har stor betydning for kommunen, og at etnedølene nå gleder seg til å få god hovedvegforbindelse mot Dokka, Fagernes og Bagn.

Ordføreren i Nord-Aurdal, Inger Torun Klosbøle, var også med på anleggsstarten. Det er stor trafikk av tilreisende som legger fritida si til Nord-Aurdal og nabokommunene i helger og ferier, og mange av disse kommer via fylkesveg 33. I tillegg er vegen over Tonsåsen sykehusveg og forbindelse til resten av Vestoppland for alle Valdres-kommunene.

Ny bru på fv. 251

Firmaet som har fått byggeoppdraget på fv. 33 på Tonsåsen og Bjørgo, Contexo AS, kommer til å ha 50-60 personer i arbeid på anlegget. De skal ha anleggskontor i krysset med fv. 219, som går til Bagn, og en boligrigg i nærheten. Statens vegvesen skal også ha kontor samme sted. Der vil Vegvesenets byggeledere Edvin Rye og Helene Engelien Bjørlien være de som representerer byggherren og vegeier Oppland fylkeskommune til daglig.

Contexo har også fått oppdraget med å bygge ny bru på fylkes 251 i Etnedal, til erstatning for nesten 190 år gamle Lunde bru. - Det vil derfor bli en del samdrift mellom de to prosjektene, forteller daglig leder i Contexo, Knut Brusletto. - Blant annet kan det bli noe massetransport mellom anleggsområdene på Tonsåsen og ved Etna.