Reguleringsplanen ble vedtatt i 19. november 2015 av Nord-Aurdal kommune.