Arbeidet med reguleringsplanen er i gang.  Vedlagt denne siden er presentasjonen som planleggingsleder Ragnar Grøsfjeld  holdt på det åpne møtet denne kvelden.

Rundt 30 personer møtte fram til orienteringen som Statens vegvesen holdt i klubbhuset til Bamble IF.

Skriftlige innspill kan du komme med i ennå noen dager, innen fredag denne uken - altså den 15. juni 2018.  Reguleringsplanen vil bli utarbeidet gjennom det neste knappe året og vil være ferdig fra konsulent til våren 2019.  Innen sommeren samme år vil forslaget til den nye reguleriingsplanen bli lagt  ut til offentlig ettersyn.