Informasjonsmøtet på Rugtvedt trakk tett på hundre personer.Informasjonsmøtet på Rugtvedt trakk tett på hundre personer. Foto: Tor Arvid A. Gundersen

Utgangspunktet er fremdeles reguleringsplanen fra 2005, derfor fokuserte planleggingsleder Ragnar Grøsfjeld mest på endringene i forhold til den forrige reguleringsplanen.  Det er konsulenter fra Asplan Viak som tegner selve vegen i reguleringsplanen, derfor var de også med på møtet.

Rundt hundre personer hadde funnet vegen til informasjonsmøtet som ble holdt på Rugtvedt.  Her gikk planleggingslederen igjennom registreringer av både naturmiljø og arkeologi, grunnundersøkelser og hvordan den videre framdriften er planlagt skal være.

- Vi hadde håpet på å være ferdige med reguleringsplanen slik at vi kunne legge den ut til offentlig ettersyn før sommerferien. Det rekker vi nok ikke, sa Grøsfjeld på møtet.

Likevel, arbeidet med reguleringsplanen går fort. Planen vil være ferdig til rett over sommerferien, slik at den kan legges ut til ettersyn rett over ferien.

Arne Anton Erlandsen viste modellen av vegen i pausen på møtet. Arne Anton Erlandsen viste modellen av vegen i pausen på møtet.

Når planene er lagt ut, er det anledning til å komme med innspill. Disse blir så gått igjennom og samlet før de oversendes Bamble kommune for politisk behandling. Det skjer etter planen i løpet av siste kvartal i år.

- Det er selvsagt også anledning til å komme med synspunkter nå mens vi holder på med planene. De kan sendes meg på epost, oppfordrer Grøsfjeld.

Er det noe i planene du ikke synes er helt greit, er det noe du kan si i fra om.  Men husk at det også kan være en ide å fortelle at man er spesielt fornøyd med noe. På den måten er det bedre å danne seg et bilde av hva folk mener.

Veien videre fra den politiske behandlingen av reguleringsplanen, er mer usikker. Finansiering av vegen er ikke klar.

Nytt informasjonsmøte er planlagt i august eller september.