Eksisterende  reguleringsplan er fremdeles gyldig, men mye har endret seg siden 2005.  Noen nye lover har kommet til, håndbøker som forteller hvordan veger skal bygges er endret og omgivelsene i deler av området langs veglinjen har forandret seg siden den gang forrige plan ble laget.

Her på siden har vi samlet en del av dokumentene som ble laget i forbindelse med den forrige reguleringen. De kan lastes ned fra høyre side her.