Statens vegvesen har nå oppsummert og kommentert disse høringsinnspillene, og reguleringsplanen med tilhørende dokumenter ble oversendt til Nome kommune 9. november.

Reguleringsplanen skal nå behandles politisk i Driftsutvalget 22. november og i Kommunestyret 8. desember 2016.

Det er foretatt mindre revisjoner av planmaterialet etter offentlig ettersyn.

Revidert reguleringsplankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse er tilgjengelig, se under menypunktet Reguleringsplan