Formålet med prosjektet er å lage en reguleringsplan for bygging av gang- og sykkelveg langs Bispeveien, fylkesveg 35, fra Ås i Tønsberg kommune til Linnestad i Re kommune.

Planforslaget er i tråd med kommuneplanene til både Tønsberg og Re kommune. Det skal benyttes smal løsning i prosjektet. Bredden på selve gang- og sykkelvegen vil bli normal, men avstanden til fv. 35 vil bli smalere og det skal benyttes rekkverk som sikring. Da vil man kunne ta vare på mer dyrkbar mark.