Illustrasjonskart som viser prosjektetIllustrasjonskart som viser prosjektet

Se illustrasjonskartet i stort format:
Illustrasjonskart som viser prosjektet.pdf

Prosjektet er delt i tre:

Tilfartsveg vest del 1:
Strekningen fra Øvre Sund bru–Professor Smiths allè

Tilfartsveg vest del 2:
Strekningen fra Professor Smiths allè–E134

Tilfartsveg Konnerud:
Strekningen E134–Konnerudgata

Last ned:
Illustrasjonskart delstrekninger.pdf

I 2015 utarbeidet Drammen kommune reguleringsplan for Tilfartsveg vest del 1.

Planprogrammet for Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud ble vedtatt av Drammen kommune juni 2018. Planprogrammet forteller hva som skal utredes i konsekvensutredningen til reguleringsplanen for de to strekningene. Statens vegvesen er nå i gang med å utarbeide reguleringsplan med konsekvensutredning (KU) for Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud.

Du kan laste ned planprogrammet med merknadsbehandlingen her.

Målet med prosjektet er:

Å avlaste Drammen sentrum for biltrafikk via ny tilknytning til E134. Vi vil da:

  • Bedre den totale trafikksikkerheten
  • Redusere gjennomgangstrafikken i Drammen sentrum
  • Bedre miljøet i Nybyen og Strømsåsen ved å avlaste Konnerudgata
  • Tilrettelegge for bedre forhold for gående og syklende mellom Konnerud og Drammen sentrum
  • Tilrettelegge for kollektivprioritering mellom Konnerud og Drammen sentrum